crowdfunding > masovno financiranje

Engleska novotvorenica crowdfunding glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači 'mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja', i glagolske imenice funding, koja znači 'financiranje, osiguravanje sredstava'. Značenje je engleskoga izraza crowdfunding 'financiranje projekta ili pothvata prikupljanjem novčanih priloga od neodređene skupine ljudi'. Iako se crowdfunding načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na prikupljanje sredstava s pomoću interneta. Novost je crowdfundinga u tome što se odnosi na neodređenu skupinu, tj. u crowdfundingu može sudjelovati bilo tko. Umjesto engleskoga naziva crowdfunding bolje je upotrijebiti hrvatski naziv masovno financiranje.

Rasprava

Arhiva