cover letter > popratno pismo, motivacijsko pismo

U oglasima za posao te na različitim drugim natječajima često se zahtijeva da se uz molbu, prijavu ili životopis priloži i cover letter.  U engleskome se tim izrazom označuje dokument koji se prilaže tim dokumentima kako bi primatelju dao širu sliku o osobi koja podnosi prijavu ili molbu. Za tu englesku riječ u hrvatskome postoje zamjene motivacijsko pismo i popratno pismo i te je zamjene svakako bolje upotrebljavati nego engleski izraz.

Rasprava

Arhiva