co-governance > suupravljanje

Engleski naziv co-governance tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice governance, koja znači 'upravljanje'. Naziv co-governance opisuje slučaj kad institucije vlasti dijele vlast s kojom drugom zainteresiranom stanom, najčešće javnim ili privatnim neprofitnim udrugama. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-governance bolje je upotrijebiti domaći naziv suupravljanje.

Rasprava

Arhiva