co-design, kodizajn > suoblikovanje

Engleski naziv co-design tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice design, koja znači 'dizajn, oblikovanje'. Naziv co-design označuje postupak planiranja izrade čega i oblikovanju čega u kojemu sudjeluju svi sudionici u procesu, tj. i dizajneri, i dobavljači, ali i potrošači, jer se na taj način može bolje razumjeti problem i pronaći najbolje rješenje. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-design i neprilagođenoga anglizma kodizajn bolje je upotrijebiti domaći naziv suoblikovanje.

Rasprava

Arhiva