clipboard > međuspremnik, privremena memorija

Engleska složenica clipboard sastoji se od glagola to clip, koji znači 'stisnuti, pričvrstiti, prikvačiti', i imenice board, koja znači 'daska, oglasna ploča'. Clipboard u računalnome nazivlju označuje memoriju u kojoj se podatci privremeno čuvaju prije kopiranja na drugo mjesto. U tome se značenju riječ clipboard upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođene engleske riječi clipboard bolje je upotrijebiti hrvatske nazive međuspremnik ili privremena memorija.

Rasprava

Arhiva