check(-) point > provjerna točka

U engleskome jeziku nazivom check(-)point naziva se kontrolna rampa, granični nadzorni prijelaz, mjesto na kojemu se obavljao granični pregled. Danas se naziv check(-)point često upotrebljava u nazivlju mnogih struka (računalstvo, ekonomija, medicina) te se njime označuje točka u kojoj treba provesti provjeru onoga što je do tada učinjeno i stanja uređaja, postrojenja, bolesnika te se pohranjuje do toga trenutaka stvoreni sadržaj ili pribavljeni podatci. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva check(-)point bolje je upotrijebiti naziv provjerna točka.

Rasprava

Arhiva