check-in > prijava

Glagolska imenica check-in u engleskome jeziku znači 'prijava'. U hrvatskome se upotrebljava u dva značenja: 1. prijava gosta u hotel, motel ili hostel i 2. prijava putnika za let. U hrvatskome standardnom jeziku u oba je značenja umjesto check-in bolje upotrijebiti hrvatski naziv prijava.

Rasprava

Arhiva