carpool/carpooling > suprijevoz

Nazivima carpool/carpooling u engleskome se označuje udruživanje skupine ljudi radi zajedničkoga prevoženja do kojega odredišta uz podjelu troškova prijevoza, a izrazom carpool označuje se i skupina koja sudjeluje u takvu dogovoru.  U hrvatskome se ti nazivi upotrebljavaju u prvome od navednih značenja i bolje ih je zamijeniti hrvatskim nazivom suprijevoz.

Rasprava

Arhiva