by-pass > premosnica

U engleskome jeziku glagol to by-pass znači 'zaobići, izbjeći', a imenica by-pass 'spojna cesta, krak koji izbjegava naselje'. U medicinskome nazivlju imenica by-pass znači '1. kirurški zahvat kojim se premošćuje bolesni ili oštećeni dio organa i omogućuje protok krvi, likvora ili gastrointestinalnoga sadržaja, 2. ugrađeni dio kojim se premošćuje bolesni ili oštećeni dio organa'. U tome je značenju u hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva by-pass bolje upotrijebiti naziv premosnica.

Rasprava

Arhiva