buzzword > pomodna riječ

U engleskome se jeziku riječju buzzword označuje riječ ili izraz koji se razmjerno naglo pojavljuje u pojedinome stručnom području ili u općemu jeziku i koji naglo ulazi u opću uporabu, najčešće posredstvom medija, te čija se uporabna čestoća u pravilu jednako naglo smanjuje promjenom kakve izvanjezične činjenice. Najčešće je riječ o riječima koje ne označuju koji novi pojam, nego se efektnošću nove riječi, odnosno očekivanjem da će riječ privući veće zanimanje publike, nastoji privući pozornost na nešto već poznato ili opće (takav je npr. engleski naziv stratcom, za koji se i na stranim portalima može naći komentar da je nepotreban uz naziv strategic communications, a koji se također upotrebljava i u hrvatskome uz hrvatski naziv strateške komunikacije), a dio njih odnosi se na pojmove koji se u trenutku u kojemu se pojavljuju nalazi u središtu zanimanja javnosti ili struke/područja, npr. u pravnome, političkome, pa onda i u ukupnome društvenome području lex Agrokor, u poslovnome području disrupcija i disruptor (također i u engleskome disruption i disruptor). Pojam buzzword obuhvaća dakle i nove nazive za već poznate pojmove i nazive kojima je cilj privući pozornost i impresionirati te riječi, koje mogu biti i žargonske i dio stručnoga nazivlja, koje su izrazito popularne u određeno vrijeme i u određenome kontekstu. Umjesto engleskoga naziva buzzword bolje je upotrijebiti hrvatski naziv pomodna riječ.

Rasprava

Arhiva