business inteligence > poslovna inteligencija

U engleskome se jeziku naziv business intelligence odnosi na skup metodologija i alata za programsku podršku kojima se omogućuje korištenje podatcima iz različitih skladišta podatakai njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka. Taj se naziv u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Uz taj se engleski naziv, koji u hrvatskome jeziku pripada poslovnomu i informatičkomu žargonu, u hrvatskome jeziku upotrebljava i hrvatski naziv poslovna inteligencija, koji uz spomenuto značenje ima i značenje 'osobita poslovna nadarenost'.

Rasprava

Arhiva