burn-out > izgaranje (na poslu)

Imenica burn-out u engleskome jeziku znači 'iscrpljivanje, izgaranje, istrošenost, gubitak energije'. U posljednje se vrijeme sve češće upotrebljava u značenju 'postupni gubitak energije, ali i idealizma i osjećaja smislenosti vlastitoga rada koji zaposlenici doživljavaju kao rezultat premorenosti, nezadovoljstva i stresa na poslu'. U tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti hrvatski naziv izgaranje (na poslu).

Rasprava

Arhiva