brunch > rani ručak

Riječju brunch u engleskome se jeziku označuje obrok koji se uzima u kasno prijepodne, a koji uključuje hranu koja se poslužuju i za doručak i za ručak. Riječ je nastala spajanjem riječi breakfast (doručak) i lunch (ručak). Umjesto riječi brunch u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti izraz rani ručak.

Rasprava

Arhiva