brownfield investicija > ulaganje u postojeće kapacitete

Engleski naziv brownfield upotrebljava se i u hrvatskome jeziku u više struka (ekonomija, građevinarstvo, računalstvo). Kao i u engleskome, u ekonomiji i građevinarstvu tim se nazivom označuju napuštena, zapuštena, neiskorištena ili onečišćena/zagađena zemljišta (brownfield lokacije), napušteni, zapušteni ili neiskorišteni industrijski i trgovački objekti ili infrastruktura, odnosno zemljišta, objekti, infrastruktura koji zahtijevaju kakvu intervenciju kako bi se ponovno vratili u uporabu. Nazivom brownfield investment u engleskome se označuje kupnja ili unajmljivanje postojećega zemljišta, često onečišćenoga ili zagađenoga, objekta ili infrastrukture kako bi se pokrenula nova aktivnost. U hrvatskome se jeziku često u tome značenju upotrebljava naziv brownfield investicija. Umjesto njega bolje je upotrijebiti naziv ulaganje u postojeće kapacitete.

Rasprava

Arhiva