branding, brending, brendiranje > označivanje/upravljanje robnom markom

Engleski marketinški naziv branding označuje postupak stvaranja imena, simbola ili dizajna koji jednoznačno identificira proizvod, stvaranja slike o proizvodu u svijesti potrošača te skrb o održavanju stvorenoga imidža proizvoda. On se također upotrebljava i u značenju 'označivanje imenom ili simbolom koji jednoznačno identificira proizvod'. U oba se značenja taj engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome, pisan izvorno (branding) i prema izgovoru (brending). Uz te se nazive upotrebljava u istim značenjima i naziv brendiranje. Umjesto naziva branding, brending i brendiranje bolje je, ovisno o kontekstu, upotrebljavati naziv upravljanje robnom markom ili označivanje robnom markom (npr. brendiranje satalaka za boce > označivanje stalaka za boce robnom markom).

Rasprava

Arhiva