braindrain > odljev mozgova

U engleskome jeziku braindrain je složenica (brain – mozak, drain – odlijevati) koja znači 'gubljenje školovanih ljudi njihovim odlaskom na rad u inozemstvo'. U hrvatskome se jeziku taj anglizam upotrebljava u neprilagođenome liku i u istome značenju kao i u engleskome jeziku. Umjesto anglizma braindrain u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti naziv odljev mozgova.

Rasprava

Arhiva