bossing > hijerarhijsko zlostavljanje (na poslu, na radnome mjestu)

Naziv bossing (usporedno s nazivom vertical mobbing) upotrebljava se u engleskom jeziku za vrstu zlostavljanja na poslu u kojemu pretpostavljeni zlostavlja podređenoga zaposlenika ili podređene zaposlenike, ali i za vrstu mobinga u kojoj zaposlenik ili skupina zaposlenika zlostavlja pretpostavljenoga. U hrvatskome se bossing katkad prevodi kao okomiti mobing ili vertikalni mobing (nasuprot vodoravnome ili horizontalnome mobingu (u engleskome horizontal mobbing), koji se odvija između zaposlenika koji su na istome hijerarhijskome položaju). Umjesto engleskoga naziva bossing bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati naziv hijerarhijsko zlostavljanje (na poslu, na radnome mjestu).

Rasprava

Arhiva