boarding pass > ukrcajna propusnica

Engleska složenica clipboard sastoji se od glagola to clip, koji znači stisnuti, pričvrstiti, prikvačiti, i imenice board, koja znači daska, oglasna ploča. Clipboard u računalnome nazivlju označuje memoriju u kojoj se podatci privremeno čuvaju prije kopiranja na drugo mjesto. U tome se značenju riječ clipboard upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođene engleske riječi clipboard bolje je upotrijebiti hrvatske nazive međuspremnik ili privremena memorija.

Rasprava

Arhiva