boarding pass > ukrcajna propusnica

Izraz boarding pass sastoji se od engleske glagolske imenice boarding, koja znači 'ukrcavanje', i engleske imenice pass, koja označuje propusnicu. Izrazom boarding pass označuje se dokument koji putnik dobiva pri prijavi za let, s pomoću kojega može ući u područje ograničena pristupa i ukrcati se u zrakoplov te koji sadržava podatke o letu i broju sjedala u zrakoplovu. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati hrvatski naziv ukrcajna propusnica.

Rasprava

Arhiva