blog > mrežni/internetski dnevnik

U engleskome se  jeziku riječju blog (skraćeno od web log web 'mreža', log '(brodski) dnevnik') označuje mrežna stranica koja sadržava članke u kojima autor izražava svoje mišljenje o čemu, iznosi svoja iskustva itd. obično pisane u vremenskome slijedu te prikazane tako da se najnoviji članci nalaze na vrhu stranice. Umjesto te riječi u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati izraz mrežni dnevnik ili internetski dnevnik.

Rasprava

Arhiva