blockchain > tehnologija (povezanih) blokova

Engleska riječ blockchain novotvorenica je koja se sastoji od imenice block, koja znači 'blok', i imenice chain, koja znači 'lanac'. Naziv se pojavio 2008. godine i označuje tehnologiju utemeljenu na međusobno povezanim blokovima podataka od kojih svaki blok ima vremenski žig, podatke o transakciji i svoju identifikacijsku oznaku (hash) te identifikacijsku oznaku bloka na koji se nadovezuje. Svaka službena izmjena poput potpisa postaje novi blok s vlastitom oznakom (hashom). Pokuša li tko neovlašteno izmijeniti bilo koji podatak u kojemu bloku, to automatski dovodi do lančane reakcije koja se odmah utvrđuje. Blockchain je najpoznatiji po svojoj primjeni u kriptovaluti bitcoinu. Umjesto engleske riječi blockchain u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti hrvatski naziv tehnologija (povezanih) blokova.

Rasprava

Arhiva