big data > veliki podatci

Nazivom big data označuju se velike količine podataka s kojima je veoma teško ili gotovo nemoguće raditi s pomoću standardnih alata ili relacijskih baza podataka. U hrvatskome se često upotrebljava taj engleski naziv, a u optjecaju je i nekoliko hrvatskih prijevoda toga naziva: veliki podatci, golemi podatci, velika količina podataka, široki podatci. Umjesto naziva big data  bolje je upotrebljavati naziv veliki podatci jer je on najprihvatljiviji s terminološkoga gledišta: prednost pred ostalim nazivima jest njegova prihvaćenost, stilska neutralnost i kratkoća.

Rasprava

Arhiva