benefit > povlastica, prednost, korist

Benefit je imenica koja u engleskome jeziku znači ʻdobit, dobrobit, korist, naknada, olakšica, povlasticaʼ. U tim se značenjima upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Međutim, ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku i u njemu je ne treba upotrebljavati. Stoga je u primjerima kao benefiti od uvođenja novoga sustava, benefiti za zaposlenike treba zamijeniti, ovisno o kontekstu, riječju prednost ili povlastica, npr. prednosti uvođenja novoga sustava, prednosti/povlastice za zaposlenike. Umjesto izraza cost-benefit analiza bolje je upotrebljavati izraz analiza troška i koristi.

Rasprava

Arhiva