benchmark > osnovni pokazatelj, mjerilo usporedbe

Engleska složenica benchmark sastoji se od sastavnice bench, koja znači 'klupa', i mark, koja znači 'oznaka', a izvorno je označivala znak koji se postavljao pri mjerenju zemljišta. Ta se riječ sve češće počela upotrebljavati u prenesenome značenju 'polazište, mjerilo za usporedbu, kriterij usporedbe i vrednovanja'. U tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku te ulazi i u neke višerječne nazive: benchmark program, benchmark test. U hrvatskome jeziku umjesto engleskoga naziva benchmark bolje je upotrijebiti hrvatski naziv osnovni pokazatelj, mjerilo usporedbe.

Rasprava

Arhiva