barkodirati > označiti crtičnim kodom

Glagol barkodirati izveden je od engleskoga naziva bar code. Umjesto naziva bar code u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati hrvatski naziv crtični kod te je i glagol barkodirati u njemu bolje zamijeniti izrazom označiti crtičnim kodom.

Rasprava

Arhiva