bar code / bar kod / barkod > crtični kod

Nazivom bar code u engleskome se jeziku označuje niz tamnih crta i svijetlih međuprostora koji omogućuju elektroničko očitavanje podatka o proizvodu. Taj se engleski naziv u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku te zapisuje bar code, bar kod, bar-kod, barkod. Umjesto toga anglizma bolje je upotrijebiti hrvatski naziv crtični kod.

Rasprava

Arhiva