background > pozadina; pozadinski; radno iskustvo

Engleska riječ background označuje 1. ono što nije u prvome planu u doslovnome ili prenesenome smislu 2. ono što je prethodilo nekomu sadašnjem događaju ili čemu što trenutačno jest, npr. podrijetlo ili radno iskustvo. U tim se značenjima riječ background upotrebljava i u hrvatskome standardnom jeziku. U prvome značenju u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti riječ pozadina, pa npr. umjesto o glazbenome backgroundu ili kulturnome/političkome backgroundu čega govoriti o glazbenoj pozadini ili kulturnoj/političkoj pozadini čega, umjesto o backgroundu događaja/priče/slučaja o pozadini događaja/priče/slučaja. Engleska se riječ background često (i u engleskome i u hrvatskome) upotrebljava uz imenicu da bi je pobliže odredila, npr. background story, background picture, odnosno background priča, background slika. U tome je slučaju umjesto riječi background u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrijebiti pridjev pozadinski, pa govoriti o pozadinskoj priči, pozadinskoj slici. U poslovnome se žargonu riječju background i u engleskome i u hrvatskome jeziku označuje poslovni životopis, odnosno radno iskustvo, te je umjesto engleske riječi background u tome značenju u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrijebiti koji od tih hrvatskih izraza.

Rasprava

Arhiva