back office > odjel/jedinica za poslovnu podršku; poslovna podrška

U engleskome poslovnom jeziku izrazom back office označuje se organizacijska jedinica koje tvrtke koja nije izravno uključena u poslovni proces (npr. prodaju), nego pruža podršku drugim jedinicama izravno uključenima u poslovni procesi u vidu odgovaranja na pitanja kupaca ili korisnika usluga, rješavanja problema povezanim s poslovnim aktivnostima, vođenja računovodstva, osiguravanja informatičke podrške, vođenja poslovnih evidencija itd. Prijenosom značenja izrazom back office označuje se i djelatnost takve jedinice, a izraz se nerijetko upotrebljava i da bi označio imenicu, npr. back office activities, back office administrator. U svim se trima značenjima taj engleski izraz upotrebljava i u hrvatskome poslovnom žargonu. Umjesto izraza back office u značenju 'odjel, jedinica' u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti hrvatski izraz odjel/jedinica za poslovnu podršku, umjesto toga izraza u značenju 'djelatnost odjela/jedinice' bolje je upotrijebiti hrvatski izraz poslovna podrška, a umjesto izraza poput back office aktivnosti, back office struktura, back office sustav, back office aplikacija bolje je upotrijebiti hrvatske izraze aktivnosti poslovne podrške ili aktivnosti odjela/jedinice za poslovnu podršku, struktura poslovne podrške ili struktura odjela/jedinice za poslovnu podršku, sustav poslovne podrške, aplikacija za poslovnu podršku.

Rasprava

Arhiva