attachment > privitak

Engleska riječ attachment znači 'pripojenje, pričvršćenje, pridodavanje, privjesak, privrženost, ljubav, zapljena, dodatni uređaj, priključak'. U hrvatskome se jeziku upotrebljava samo u neprilagođenu liku (attachment) i samo u značenju 'dodatak uz e-poruku'. U tome se značenju zamjenjuje s nazivima dodatak i privitak. Budući da je naziv privitak u tome značenju jednoznačniji i mnogo češći od naziva dodatak, preporučujemo njegovu uporabu u hrvatskome standardnom jeziku.

Rasprava

Arhiva