all-inclusive > sveobuhvatan / sa sveobuhvatnom ponudom

U engleskome jeziku  izraz all inclusive upotrebljava se u značenju 'koji uključuje sve ili svakoga' i u užemu značenju 'koji se odnosi na turističku uslugu u kojoj su hrana i piće te neke aktivnosti uključeni u ukupnu cijenu', u kojemu se sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku .  Izrazom all-inclusive označuje se najčešće poseban tip turističke ponude (all-inclusive usluga)  ili hotelskoga smještaja (all-inclusive smještaj, all-inclusive  hoteli), u čiju je cijenu uključeno podmirivanje nekih potreba njihovih korisnika (u pravilu hrana i piće te neke aktivnosti). Umjesto engleskoga izraza all-inclusive bolje je upotrijebiti pridjev sveobuhvatan te govoriti o svobuhvatnoj usluzi, sveobuhvatnome smještaju te o hotelima sa sveobuhvatnom ponudom.

Rasprava

Arhiva