Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

drive-in > provozni

U vezi s pandemijom bolesti COVID-19 u hrvatskome se medijskom prostoru pojavilo nekoliko naziva sa sastavnicom drive-in, npr. drive-in dijagnostika, drive-in sustav, drive-in testiranje, drive-in uzorkovanje. Prva je sastavnica naziva neprilagođena engleska riječ koju je bolje zamijeniti pridjevom provozni te umjesto spomenutih naziva upotrebljavati nazive provozna dijagnost...

Pročitaj više

lockdown > (potpuno) zatvaranje

Engleski naziv lockdown tvoren je od sastavnica lock 'zaključati' i down 'dolje'. Engleska riječ lockdown znači 'zatvaranje, zaključavanje, blokada, izolacija'. Ta se riječ u hrvatskome jeziku počela upotrebljavati pojavom koronavirusa i prema Pojmovniku koronavirusa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (https://jezik.hr/koronavirus) u hrvatskome znači 'uvođenje ...

Pročitaj više

top lista > ljestvica

Engleski izraz top list označuje popis u kojemu se jedinice navode od one koja se po kakvome kriteriju nalaze na prvome mjestu do one koja je na posljednjemu mjestu. I u hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz top lista, koji bi se u hrvatskome standardnom jeziku mogao zamijeniti riječju ljestvica....

Pročitaj više

top > vrhunski, najbolji, najtraženiji, najaktualnij

U engleskome jeziku pridjev top znači 'onaj koji je na vrhu, najviši' te u prenesenome značenju 'onaj koji ima pozitivne značajke izražene u najvećoj mjeri, koji ima najveću količinu poželjnih značajka'. U tom se značenju riječ top upotrebljava i u hrvatskome jeziku, npr. u izrazima top forma, top model, top odredište, top tema. U tim se izrazima riječ top može z...

Pročitaj više

design hotel > dizajnerski hotel

U engleskome se jeziku nazivom design hotel označuje hotel u kojemu je osobita pozornost posvećena vizualnome doživljaju hotelskoga prostora, arhitekturi, vanjskome i unutarnjemu uređenju te dekoru, odnosno jedinstvenome visokom stilu. U tome se značenju taj engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku uz hrvatski naziv dizajnerski hotel. U hrvatskome standardnom jezi...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva