Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

top lista > ljestvica

Engleski izraz top list označuje popis u kojemu se jedinice navode od one koja se po kakvome kriteriju nalaze na prvome mjestu do one koja je na posljednjemu mjestu. I u hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz top lista, koji bi se u hrvatskome standardnom jeziku mogao zamijeniti riječju ljestvica....

Pročitaj više

top > vrhunski, najbolji, najtraženiji, najaktualnij

U engleskome jeziku pridjev top znači 'onaj koji je na vrhu, najviši' te u prenesenome značenju 'onaj koji ima pozitivne značajke izražene u najvećoj mjeri, koji ima najveću količinu poželjnih značajka'. U tom se značenju riječ top upotrebljava i u hrvatskome jeziku, npr. u izrazima top forma, top model, top odredište, top tema. U tim se izrazima riječ top može z...

Pročitaj više

design hotel > dizajnerski hotel

U engleskome se jeziku nazivom design hotel označuje hotel u kojemu je osobita pozornost posvećena vizualnome doživljaju hotelskoga prostora, arhitekturi, vanjskome i unutarnjemu uređenju te dekoru, odnosno jedinstvenome visokom stilu. U tome se značenju taj engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku uz hrvatski naziv dizajnerski hotel. U hrvatskome standardnom jezi...

Pročitaj više

making of > (dokumentarni) film o snimanju

U engleskome se jeziku nazivom making of u filmskome nazivlju označuje kraći dokumentarni promocijski film o snimanju filma, serije itd. Taj se engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto toga naziva, koji pripada žargonu, upotrebljavati naziv dokumentarni film o snimanju....

Pročitaj više

set dresser > opremač scene

U engleskome se jeziku izrazom set dresser označuje osoba koja u kazališnoj predstavi ili filmu priprema scenu, brine se za njezinu opremljenost potrebnim rekvizitima, namještajem itd. te za svaku izvedbu ili snimanje provjerava je li svaki predmet u ispravnome stanju i položaju. Taj se izraz u istome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome se jeziku umje...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva