webcast > (internetski) medijski videosadržaj

U engleskome jeziku nazivom webcast označuje se medijski videosadržaj koji se distribuira putem interneta uživo ili na zahtjev, a nazivom webcasting njegovo emitiranje. U hrvatskome se jeziku naziv webcast upotrebljava u istome značenju, a umjesto toga engleskoga naziva u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti hrvatski naziv internetski medijski videosadržaj.

Rasprava

Arhiva