web, WWW > (svjetska) mreža, mrežni

Imenica web u engleskome znači ʻmreža, tkanje, paučinaʼ. U računalnome se nazivlju upotrebljava kao skraćeni naziv za Word Wide Web ili WWW. Tada web označuje multimedijski uslužni mrežni program koji se temelji na hipertekstu u kojemu se odabirom ključnih riječi s pomoću poveznica prelazi na druge tekstove. Web je samo jedna od usluga interneta. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođenoga engleskog naziva web bolje je upotrijebiti naziv mreža ili, ako u kojemu kontekstu taj naziv nije dovoljno precizan, svjetska mreža. Ako se web upotrebljava u pridjevnome značenju, u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrijebiti pridjev mrežni

Rasprava

Arhiva