updateati > posuvremeniti

Engleski glagol to update znači ʻobnoviti/obnavljati, modernizirati, posuvremeniti/posuvremenjivatiʼ. Taj se glagol u hrvatski preuzima kao updatati, updejtati, apdejtati i upotrebljava se najčešće u svezi updatati podatke. U toj je svezi umjesto angizma updatati ili tuđice ažurirati bolje upotrijebiti domaći glagol posuvremeniti/posuvremenjivati (posuvremeniti podatke).

Rasprava

Arhiva