tester > probni uzorak

Riječ tester u engleskome jeziku označuje onoga koji provodi ispitivanje ili ono što služi ispitivanju, a u marketinškome nazivlju proizvod koji nije namijenjen prodaji, nego služi tomu da ga kupci isprobaju te malo pakiranje kakva proizvoda koje se dijeli u promocijske svrhe. U hrvatskome jeziku riječ tester upotrebljava se u posljednja dva značenja, odnosno u značenjima u kojima se i u engleskome upotrebljava kao marketinški naziv. Umjesto riječi tester u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati izraz probni uzorak.

Rasprava

Arhiva