printati > ispisati

Prema engleskome glagolu to print, koji znači 'tiskati, otisnuti, kopirati, pisati tiskanim slovima' u hrvatskome se jeziku počela upotrebljavati posuđenica printati. Budući da je pisač dobro prihvaćena standardnojezična zamjena za printer, u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati i odgovarajući glagol ispisati.

Rasprava

Arhiva