coach > trener; voditelj/mentor

Riječ coach u engleskome jeziku ima značenja 'prostrana obično zatvorena kola na četiri kotača koja vuče konj, s vratima sa strane i podignutim sjedalom za vozača' te značenja 'osoba koja poučava i trenira sportaša i/ili planira sportsku igru' i 'osoba koja poučava i uvježbava izvođača'. Prijenosom značenja tom se riječju i u engleskome i u hrvatskome poslovnom jeziku označuje i osoba zadužena za razvoj, praćenje i poticanje zaposlenika. Kad se riječ coach upotrebljava u hrvatskome jeziku u sportskome kontekstu, bolje je umjesto nje upotrijebiti hrvatsku riječ trener. U poslovnome kontekstu bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ voditelj ili mentor.

Rasprava

Arhiva