co-production, koprodukcija > suproizvodnja

Engleski naziv co-production tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice production, koja znači 'proizvodnja'. Naziv co-production označuje postupak proizvodnje u kojoj sudjeluje više zainteresiranih strana kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-production i neprilagođenoga anglizma koprodukcija (koji se već upotrebljava u filmskoj industriji) bolje je upotrijebiti domaći naziv suproizvodnja.

Rasprava

Arhiva