co-creation, kokreacija > sustvaranje

Engleski naziv co-creation tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice creation, koja znači 'stvaranje'. Naziv co-creation ujedinjuje značenja naziva co-design (suoblikovanje) i co-production (suproizvodnja) i obuhvaća proces oblikovanja i proizvodnje u kojemu sudjeluju sve zainteresirane strane. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-creation i neprilagođenoga anglizma kokreacija bolje je upotrijebiti domaći naziv sustvaranje.

Rasprava

Arhiva