chat > brbljanje

U engleskome jeziku glagol to chat znači 'brbljati, ugodno razgovarati', a imenica chat 'brbljanje, ugodno razgovaranje'. Pojavom interneta te su riječi dobile i nova značenja: imenica chat znači 'neformalan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s pomoću interneta', a glagol to chat 'neformalno razgovarati (brbljati) s pomoću interneta'. Budući da se takav razgovor najčešće odvija u stvarnome vremenu, upotrebljava se i sveza live chat kako bi se to naglasilo. Imenica chat, sveza live chat i glagol chatati/četati preuzeti su iz engleskoga u hrvatski jezik, ali samo u računalnome značenju. U standardnome jeziku umjesto imenice chat bolje je upotrijebiti nazive internetski razgovor ili internetsko brbljanje, umjesto glagola chatati/četati razgovarati ili brbljati na internetu, a umjesto sveze live chat internetski razgovor uživo.

Rasprava

Arhiva