Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

gourmet > gastronomski, gastro-; gastronomija

Riječ gourmet u engleskome jeziku odnosi sena hranu visoke kvalitete, hranu koja zahtijeva znanje i vještinu u pripremi. Ta je riječ u engleski jezik ušla iz francuskoga, a često se upotrebljava i u hrvatskome (osobito u novije vrijeme pod utjecajem engleskoga), npr. u izrazima gourmet destinacija, gourmet event, gourmet festival,gourmet guru, gourmet ponuda, gourmet progr...

Pročitaj više

lifestyle magazin > magazin za životni stil

U engleskome jeziku nazivom lifestyle magazin označuje se časopis koji donosi članke čije su teme povezane s poželjnim i prestižnim životnim stilom, koji promiče takav životni stil.Riječ lifestyle u hrvatskome s jeziku upotrebljava i u mnogim drugim izrazima, npr. lifestyle portal, lifestyle akademija. U svim je tim izrazima u hrvatskome standardnom jeziku riječ life...

Pročitaj više

market sizing > procjena veličine tržišta

U engleskome jeziku naziv market sizing upotrebljava se u ekonomiji i marketingu i označuje procjenu veličine tržišta te modele i postupke koji se pri takvoj procjeni primjenjuju. Ovisno o kontekstu, u hrvatskome standardnom jeziku bolje je taj engleski naziv zamijeniti nazivima procjena veličine tržište ili modeli procjene veličine tržišta....

Pročitaj više

custom-made / custom made > izrađen po želji naručitelja, po narudžbi, po mjeri

U engleskome se jeziku izrazom custom-made označuje ono što je izrađeno po čijoj posebnoj želji ili narudžbi, po želji određenoga kupca ili naručitelja, ono što je izrađeno po mjeri. U hrvatskome se jeziku također upotrebljava ta polusloženica (katkad i u zapisu custom made) u istome značenju. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto nje bolje je upotrijebiti izraz...

Pročitaj više

marketinški mix/miks > marketinški splet

U engleskome jeziku naziv marketing mix označuje marketinške strategije koje se primjenjuju za stjecanje prednosti na tržištu, a koje se temelje na ključnim marketinškim elementima (obično se kao ključni elementi navode proizvod, cijena, promocija i distribucija). U hrvatskome jeziku u tome se značenju upotrebljava izraz marketinški mix/miks, ali također i izraz mark...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva