Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

off the record > neslužbeno, neslužbeni

Izrazom off the record označuje se u engleskome jeziku da je što neslužbeno ili neformalno i u tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto njega u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati riječ neslužbeno, pa, primjerice, umjesto da se što doznalo off the record kazati da se što doznalo neslužbeno. Kad se taj izraz nalazi ispred ...

Pročitaj više

on the record > službeno, službeni

Izrazom on the record u engleskome se jeziku označuje da je što službeno ili formalno i u tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto njega u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati riječ službeno, pa, primjerice, umjesto da se što doznalo on the record kazati da se što doznalo službeno. Kad se taj izraz nalazi ispred imenice il...

Pročitaj više

cost-benefit analiza > analiza troška i koristi

Cost je imenica koja u engleskome znači ‘cijena, izdatak, koštanje, trošak’, a benefit znači ʻdobit, dobrobit, korist, naknada, olakšica, povlasticaʼ. One zajedno dolaze u izrazu cost-benefit analiza koji se odnosi na analizu kojom se uspoređuju prednosti i nedostatci kakva projekta. Izraz cost-benefit analiza ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Umjesto njega ...

Pročitaj više

brunch > rani ručak

Riječju brunch u engleskome se jeziku označuje obrok koji se uzima u kasno prijepodne, a koji uključuje hranu koja se poslužuju i za doručak i za ručak. Riječ je nastala spajanjem riječi breakfast (doručak) i lunch (ručak). Umjesto riječi brunch u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti izraz rani ručak....

Pročitaj više

grooming > uređivanje pasa/mačaka

Engleski glagol to groom znači 'činiti koga ili što urednim i dotjeranim, davati komu ili čemu privlačan izgled', te ‘pripremati koga za određen posao ili položajʼ, a kad je riječ o životinjama, često se upotrebljava u značenju ‘čistiti, uređivati i brinuti se (za životinju) ʼ U hrvatskome se jeziku upotrebljava glagolska imenica grooming kako bi se njome oz...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva