Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

greenfield investicija > ulaganje u nove kapacitete

Naziv greenfield u engleskome se izvorno upotrebljavao kako bi se njime označilo zemljište koje nije prije korišteno, na kojemu ne postoji potreba za uklanjanjem ili obnovom postojeće infrastrukture, zgrada itd. Danas se upotrebljava u mnogim područjima te se npr. izrazom greenfield project u mnogim strukama označuje projekt koji se ne naslanja ni na jedan prije provedeni...

Pročitaj više

life coach > životni trener

Izrazom life coach u engleskome se jeziku označuje osoba koja pomaže drugoj osobi u poboljšanju kvalitete njezina svakodnevnoga života. Riječ je o metaforičkome izrazu u kojemu se život razumijeva kao sportska aktivnost ili natjecanje. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto izraza life coach bolje je upotrijebiti hrvatski izraz (s istim metaforičkim prijenosom) životn...

Pročitaj više

coach > trener; voditelj/mentor

Riječ coach u engleskome jeziku ima značenja 'prostrana obično zatvorena kola na četiri kotača koja vuče konj, s vratima sa strane i podignutim sjedalom za vozača' te značenja 'osoba koja poučava i trenira sportaša i/ili planira sportsku igru' i 'osoba koja poučava i uvježbava izvođača'. Prijenosom značenja tom se riječju i u engleskome i u hrvatskome poslovnom ...

Pročitaj više

check lista > provjerni popis

U engleskome jeziku check list označuje popis onoga što treba napraviti ili provjeriti. U hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz check lista u kojemu je engleska riječ check i hrvatska posuđenica lista. Umjesto toga izraza bolje je upotrijebiti hrvatski izraz provjerni popis. Riječ provjerni dobro odražava namjenu popisa, a umjesto riječi (prilagođene posuđe...

Pročitaj više

brownfield arhitektura > nadogradnja postojeće programske podrške / računalne opreme

U hrvatskome se računalnom nazivlju nazivom brownfield arhitektura/deployment označuje razvoj i uvođenje novih sustava računalne opreme ili programske podrške u već postojeće sustave. Umjesto tih naziva bolje je upotrebljavati naziv nadogradnja postojeće programske podrške / računalne opreme....

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva