Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

pitch > prodajna/natječajna prezentacija

U engleskome jeziku frazem to make a pitch znači 'uvjeriti koga da što kupi ili učini'. U novije se vrijeme nazivom pitch u engleskome jeziku označuje prezentacija kojom se nastoji prodati roba ili usluga ili prezentacija kojom se nastoji postići koji cilj, npr. dobiti stipendiju. U istome se značenju riječ pitch upotrebljava i u hrvatskome jeziku, ali u njemu ne pripada...

Pročitaj više

influencer > utjecajna osoba/skupina/tvrtka

Riječ influencer u engleskome jeziku označuje općenito osobu ili skupinu osoba koja ima kakav utjecaj. U poslovnome jeziku nazivom influencer u engleskome se jeziku označuje osoba ili skupina osoba koji mogu utjecati na poslovne odluke zbog svojega ugleda, položaja ili veza te čije mišljenje i djelovanje ima veću težinu nego mišljenje ili djelovanje njihovih kolega il...

Pročitaj više

selfie stick > štap za sebić/samosliku

Nazivom selfie stick u engleskome se jeziku označuje štap na koji se pričvršćuje mobilni telefon ili fotoaparat kako bi se čovjek lakše mogao sam slikati, tj. napraviti svoj sebić ili samosliku (selfie). U hrvatskome jeziku umjesto naziva selfie stick bolje je upotrebljavati naziv štap za sebić ili štap za samosliku....

Pročitaj više

selfie > sebić, samoslika

Nazivom selfie u engleskome se jeziku označuje slika samoga sebe, autoportret načinjen mobilnim telefonom. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto toga engleskog naziva bolje upotrebljavati naziv sebić (u razgovornome stilu) ili samoslika (u strožim stilovima hrvatskoga standardnog jezika)....

Pročitaj više

slideshow > prikaz prezentacije

Engleska složenica slideshow (ili sveza slide show) sastoji se od imenice slide, koja u ovoj složenici znači 'sličica na prezentaciji', i imenice show, koja znači 'pokazivanje, izložba, predstava, prizor'. Složenicom slideshow označuje se prikazivanje niza sličica na platnu ili zidu s pomoću računala i projektora. U hrvatskome se jeziku taj naziv najčešće odnosi n...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva