Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

sticky note > naljepnica

U engleskome jeziku izrazom sticky note označuje se komadić papira koji je u svojemu gornjem dijelu na pozadini ljepljiv, što omogućuje njegovo pričvršćivanje na kakvu pozadinu, a također, prijenosom značenja, i bilješku koja se može dodati u tekst u formatu pdf pri njegovu uređivanju na računalu. U hrvatskome se upotrebljava u pravilu samo u drugome značenju, a u...

Pročitaj više

meni > jelovnik, izbornik

Imenica meni francuskoga je podrijetla (francuski menu). U hrvatskome se upotrebljava u značenjima ‘popis jela i pića s cijenama’ i ‘popis ponuđenih mogućnosti na zaslonima računala, televizora ili mobitela’. U prvome značenju meni treba zamijeniti riječju jelovnik, a u drugome riječju izbornik....

Pročitaj više

benefit > povlastica, prednost, korist

Benefit je imenica koja u engleskome jeziku znači ʻdobit, dobrobit, korist, naknada, olakšica, povlasticaʼ. U tim se značenjima upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Međutim, ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku i u njemu je ne treba upotrebljavati. Stoga je u primjerima kao benefiti od uvođenja novoga sustava, benefiti za zaposlenike treba zamijeniti, ovisno o kon...

Pročitaj više

widget > mala aplikacija

Riječ widget nastala je stapanjem engleskih riječi window i gadget. Widget je dio grafičkoga korisničkog sučelja namijenjen interakciji s aplikacijama i operativnim sustavom koji prikazuje informacije i poziva korisnika na različite akcije, a može biti u obliku dijaloških kutija, privremenih prozora, padajućih izbornika, ikona, vrpca za pomicanje stranice, vrpca s izbo...

Pročitaj više

muffin > mafin

Riječ mafin noviji je egzotizam u hrvatskome jeziku. Egzotizmi su posuđenice koje označuju posebnosti naroda iz čijega su jezika preuzete. Budući da označuju pojmove koji pripadaju tradiciji drugih naroda, u hrvatskome se jeziku ne zamjenjuju domaćim riječima, nego se fonološki i pravopisno prilagođuju hrvatskomu jezičnom sustavu. Egzotizmi označuju nastambe (iglu, ...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva