Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

business inteligence > poslovna inteligencija

U engleskome se jeziku naziv business intelligence odnosi na skup metodologija i alata za programsku podršku kojima se omogućuje korištenje podatcima iz različitih skladišta podatakai njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka. Taj se naziv u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Uz taj se engleski naziv, koji u hrvatskome jeziku...

Pročitaj više

bull market > bikovsko tržište

Izrazom bull market u engleskome se poslovnome jeziku označuje tržište na kojemu rastu cijene vrijednosnica ili robe, što potiče njihovu kupnju. Taj se izraz upotrebljava i u hrvatskome poslovnom (financijskom, ekonomskom) žargonu. Uz taj se izraz u hrvatskome jeziku upotrebljavaju i izrazi bikovsko tržište itržište bikova. S obzirom na to da imenica bull u engleskome...

Pročitaj više

bear market > medvjeđe tržište

Izrazom bear market u engleskome se poslovnome jeziku označuje tržište na kojemu padaju cijene vrijednosnica ili robe, što potiče njihovu prodaju. Taj se izraz upotrebljava i u hrvatskome poslovnom (financijskom, ekonomskom) žargonu. Uz taj se izraz u hrvatskome jeziku upotrebljavaju i izrazi medvjeđe tržište itržište medvjeda. S obzirom na to da imenica bear u engle...

Pročitaj više

background > pozadina; pozadinski; radno iskustvo

Engleska riječ background označuje 1. ono što nije u prvome planu u doslovnome ili prenesenome smislu 2. ono što je prethodilo nekomu sadašnjem događaju ili čemu što trenutačno jest, npr. podrijetlo ili radno iskustvo. U tim se značenjima riječ background upotrebljava i u hrvatskome standardnom jeziku. U prvome značenju u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upo...

Pročitaj više

back office > odjel/jedinica za poslovnu podršku; poslovna podrška

U engleskome poslovnom jeziku izrazom back office označuje se organizacijska jedinica koje tvrtke koja nije izravno uključena u poslovni proces (npr. prodaju), nego pruža podršku drugim jedinicama izravno uključenima u poslovni procesi u vidu odgovaranja na pitanja kupaca ili korisnika usluga, rješavanja problema povezanim s poslovnim aktivnostima, vođenja računovodstva...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva