Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

HoReCa, HORECA > prodajni kanal za ugostiteljstvo

HoReCa ili HORECA pokrate su nastale na engleskome govornom području uzimanjem prvih slogova riječi hotel, restaurant i café. Te se pokrate upotrebljavaju osobito u marketingu i prodaji i njima se označuje širok spektar aktivnosti i proizvoda usmjerenih distribuciji proizvoda i njihovoj prodaji kupcu ugostitelju. U tome ih je kontekstu bolje zamijeniti izrazom prodajni kan...

Pročitaj više

investor > ulagač, investitor

U engleskome jeziku riječ investor označuje osobu ili tvrtku koja u što ulaže novac (u kakav projekt, izgradnju čega itd.) te očekuje da će na temelju toga ulaganja ostvariti dobit. U hrvatskome jeziku engleskoj riječi investor odgovara hrvatska riječ ulagač, odnosno hrvatski internacionalizam investitor. Zanimljivo je da se uz hrvatski internacionalizam investitor ...

Pročitaj više

peer-to-peer > ravnopravan

Engleskom imenicom peer označuje se onaj koji je s kime na istoj razini po položaju, časti, znanju itd. Polusloženicom peer-to-peer označuje se razmjena čega među dvama članovima koji su po čemu na istoj razini. Peer-to-peer dolazi uz imenice komunikacija, mreža, računala, arhitektura, programi itd. Zamjenjuje se ovisno o kontekstu, ali najčešće pridjevom ravnopra...

Pročitaj više

check(-) point > provjerna točka

U engleskome jeziku nazivom check(-)point naziva se kontrolna rampa, granični nadzorni prijelaz, mjesto na kojemu se obavljao granični pregled. Danas se naziv check(-)point često upotrebljava u nazivlju mnogih struka (računalstvo, ekonomija, medicina) te se njime označuje točka u kojoj treba provesti provjeru onoga što je do tada učinjeno i stanja uređaja, postrojenja,...

Pročitaj više

developer > razvojni inženjer

U engleskome jeziku imenica developer izvedena je iz glagola to develop, koji znači 'razviti se, proizvesti'. Imenica developer prvotno je označavala sredstvo za razvijanje filma. U tome se značenju u hrvatskome jeziku upotrebljava naziv razvijač. Međutim, riječ se developer sve češće i u engleskome i u hrvatskome upotrebljava u značenju osobe koja razvija i oblikuje ...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva