Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

flash-kartica > memorijska kartica; obrazovna kartica

Naziv flash kartica u hrvatskome se jeziku upotrebljava u značenjima 'elektronički uređaj za pohranu podataka u mobitelima, kamerama, fotoaparatima, prijenosnim uređajima, MP3 sviračima, konzolama itd.' i 'obrazovna kartica na kojoj se s jedne strane nalazi pitanje, a s druge odgovor'. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva flash-kartica bolje, ovisno o značenj...

Pročitaj više

spelling checker > pravopisni provjernik

Sveza spelling checker sastoji se od elementa spelling (pravopis, pravopisni) i checker (provjeravač, provjernik) i označuje računalni program kojim se provjerava pravopis teksta napisanoga na računalu. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva spelling checker bolje upotrebljavati naziv pravopisni provjernik....

Pročitaj više

webzine > mrežni časopis

Naziv webzine nastao je u engleskome jeziku od sastavnica web (mreža) i magazine (časopis). Webzine je časopis koji se prenosi svjetskom mrežom. Umjesto naziva webzine bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati naziv mrežni časopis....

Pročitaj više

freeware > besplatna programska podrška

U engleskome je jeziku riječ freeware novotvorenica koja je nastala prema riječima hardware i software. Riječ freeware sastoji se od elementa free (slobodan, besplatan) i ware (roba) i označuje programsku podršku čija je uporaba besplatna, ali nije dopušteno mijenjanje ili kopiranje programskoga koda. U tome je značenju ta riječ preuzeta i u hrvatski jezik i to u nepri...

Pročitaj više

software > programska podrška

U engleskome je jeziku riječ software novotvorenica nastala prema riječi hardware, koja znači 'željezna roba, prodavaonica željezne robe, tehnička oprema, vojna oprema, oružje', a pojavom računala dobila i je i značenje 'svi materijalni dijelovi računala i pratećih uređaja, tj. kućište, čipovi, elektronički sklopovi, kabeli, međuskopovi, tipkovnica, monitor itd...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva