Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

screening > analitički pregled, probir

Engleski naziv screening glagolska je imenica tvorena od glagola to screen, koji znači 'zakloniti, zaštititi, smetati pogledu, podvrgnuti strogomu ispitivanju, provjeriti političku pouzdanost, projicirati na zaslon'. Taj se naziv upotrebljava u pravnome i medicinskome nazivlju, iz kojega ulazi i u opći jezik. U hrvatskome pravnom nazivlju umjesto neprilagođenoga engleskog ...

Pročitaj više

robustan > postojan

Pridjev robustan latinskoga je podrijetla i znači 'silan, jak, snažan, tvrd, krepak, zdrav, čvrst, čio, neotesan, grub'. Pod utjecajem engleskoga jezika taj se pridjev počeo upotrebljavati i u svezama robustan model, robustan pristup, robustan program. U tome značenju pridjev robustan zapravo znači 'postojan, tj. otporan na promjene'. Stoga je u hrvatskome standardnom je...

Pročitaj više

stand-up paddeling > uspravno veslanje (na dasci)

Engleski naziv stand-up paddeling sastoji se od engleskoga glagola stand up, koji znači 'stajati' i upotrebljava se u pridjevnoj funkciji, i glagolske imenice paddeling, koja znači 'veslanje kratkim veslom'. Stand-up paddeling novi je iznimno popularan sport u kojemu veslač stoji na dasci, dakle u uspravnome je položaju, i pokreće se veslom. Sport je postao iznimno popular...

Pročitaj više

co-governance > suupravljanje

Engleski naziv co-governance tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice governance, koja znači 'upravljanje'. Naziv co-governance opisuje slučaj kad institucije vlasti dijele vlast s kojom drugom zainteresiranom stanom, najčešće javnim ili privatnim neprofitnim udrugama. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-governance bolje je upotr...

Pročitaj više

co-creation, kokreacija > sustvaranje

Engleski naziv co-creation tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice creation, koja znači 'stvaranje'. Naziv co-creation ujedinjuje značenja naziva co-design (suoblikovanje) i co-production (suproizvodnja) i obuhvaća proces oblikovanja i proizvodnje u kojemu sudjeluju sve zainteresirane strane. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-cr...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva