Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

clipboard > međuspremnik, privremena memorija

Engleska složenica clipboard sastoji se od glagola to clip, koji znači 'stisnuti, pričvrstiti, prikvačiti', i imenice board, koja znači 'daska, oglasna ploča'. Clipboard u računalnome nazivlju označuje memoriju u kojoj se podatci privremeno čuvaju prije kopiranja na drugo mjesto. U tome se značenju riječ clipboard upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome stan...

Pročitaj više

boarding pass > ukrcajna propusnica

Engleska složenica clipboard sastoji se od glagola to clip, koji znači stisnuti, pričvrstiti, prikvačiti, i imenice board, koja znači daska, oglasna ploča. Clipboard u računalnome nazivlju označuje memoriju u kojoj se podatci privremeno čuvaju prije kopiranja na drugo mjesto. U tome se značenju riječ clipboard upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome stan...

Pročitaj više

fake news > lažne vijesti

Izrazom fake news u engleskome se jeziku označuju vijesti koje sadržavaju ili prenose lažne, netočne informacije. U tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto toga izraza bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti izraz lažne vijesti....

Pročitaj više

bossing > hijerarhijsko zlostavljanje (na poslu, na radnome mjestu)

Naziv bossing (usporedno s nazivom vertical mobbing) upotrebljava se u engleskom jeziku za vrstu zlostavljanja na poslu u kojemu pretpostavljeni zlostavlja podređenoga zaposlenika ili podređene zaposlenike, ali i za vrstu mobinga u kojoj zaposlenik ili skupina zaposlenika zlostavlja pretpostavljenoga. U hrvatskome se bossing katkad prevodi kao okomiti mobing ili vertikalni mo...

Pročitaj više

anti-age, anti-ageing/anti-aging > protiv starenja

U engleskome se jeziku pridjevom anti-ageing/anti-aging (katkad zapisanim i kao antiageing, antiaging) označuje da je što namijenjeno ublažavanju znakova starenja, npr. u izrazima: anti-ageing/anti-aging cream, anti-ageing/anti-aging products, anti-ageing/anti-aging skin care. Taj se pridjev često upotrebljava i u hrvatskome, pa se govori o anti-ageing kremi, anti-ageing/a...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva