Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

merchandising > izlaganje proizvoda

U engleskome jeziku imenicom merchandising označuje se roba koja se može kupiti ili prodati te aktivnosti na prodajnome mjestu koje potiču potrošača da donese odluku o kupnji određenoga proizvoda, u prvome redu načinom njegova izlaganja. U hrvatskome se jeziku ta riječ također upotrebljava u tome značenju, pa u tvrtkama postoje i merchandising odjeli u kojima rade me...

Pročitaj više

shopping/šoping > kupovanje, kupnja

U engleskome jeziku imenica shopping znači kupovanje; kupnja'. U istome se značenju upotrebljava i u hrvatskome, u kojemu se upotrebljava u izvornome liku, ali i u fonetiziranome liku šoping. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto imenice shopping/šoping bolje je upotrijebiti standardnojezičnu riječ kupovanje (ako se označuje proces) ili kupnja (ako se označuje cilj)....

Pročitaj više

dressing/dresing > preljev

U engleskome se kulinarskome nazivlju riječju dressing označuje preljev koji se dodaje hrani, najčešćesalatama(primjerice ulje i ocat ili jogurt sa začinskim travama i drugim začinima). U tome se značenju riječ dressing (također i u zapisu dresing) upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto riječi dressing/dresing bolje je u hrvatskome standardnom jeziku, pa tako i...

Pročitaj više

tester > probni uzorak

Riječ tester u engleskome jeziku označuje onoga koji provodi ispitivanje ili ono što služi ispitivanju, a u marketinškome nazivlju proizvod koji nije namijenjen prodaji, nego služi tomu da ga kupci isprobaju te malo pakiranje kakva proizvoda koje se dijeli u promocijske svrhe. U hrvatskome jeziku riječ tester upotrebljava se u posljednja dva značenja, odnosno u značenj...

Pročitaj više

targetirati > usmjeriti (komu), uzeti/imati za ciljnu skupinu

U engleskome jeziku glagol to target znači 'odabrati kao predmet kojemu se usmjerava pozornost ili koji se napada'. U hrvatskome se jeziku upotrebljava glagol targetirati (npr. Ako radite kampanju za žensku kozmetiku, zasigurno nećete targetirati i muškarce.), koji označuje usmjeravanje čega određenoj ciljnoj publici. Taj glagol, kao ni imenica target, ne pripada hrvatsk...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva