Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

folder > mapa

Engleska riječ folder izvedena je od glagola to fold, koji znači 'smotati, umotati, zaviti, preklopiti, previti, nabrati'. Imenica folder u engleskome jeziku znači 'sklopivi prospekt, fascikl, mapa'. Riječ folder upotrebljava se u računalnome nazivlju i označuje objekt u grafičkome korisničkom sučelju koji može sadržavati mnoge dokumente, a služi organiziranju dokum...

Pročitaj više

interface > sučelje

Engleska riječ interface znači 'dodirište, mjesto dodira, dodirna točka, veza'. U računalnome nazivlju interface označuje granicu djelovanja dvaju neovisnih sustava i točku preko koje oni ostvaruju komunikaciju. U tome se značenju interface upotrebljava i u hrvatskome jeziku uz naziv sučelje. U hrvatskome standardnom jeziku preporučujemo naziv sučelje....

Pročitaj više

pacemaker > srčani elektrostimulator

Engleska složenica pacemaker (polusloženica pace-maker) sastoji se od imenice pace, koja znači 'korak, mjera, tempo' i imenice maker, koja znači 'tvorac, stvaralac'. U medicinskome nazivlju imenica pacemaker označuje uređaj koji prati srčane impulse te po potrebi šalje električne impulse koji aktiviraju rad srčanoga mišića i tako održavaju normalan srčani ritam. U...

Pročitaj više

embedded sustav > ugradbeni sustav

Engleski naziv embedded system sastoji se od glagolskoga pridjeva embedded, koji znači 'utaknut, usađen, ugrađen' te imenice system koja znači 'sustav'. Embedded system računalni je sustav koji objedinjuje računalnu opremu i programsku podršku te po potrebi dodatne dijelove u svrhu obavljanja neke zadaće. U hrvatskome računalnom nazivlju potvrđeni su nazivi embedded s...

Pročitaj više

internet of things, internet stvari > (mrežno) povezivanje uređaja, (mrežno) povezani uređaji

Internet of things označuje povezivanje bilo kojega uređaja kojemu se može dodijeliti IP adresa, npr. pametnoga telefona, perilice, pećnice, hladnjaka, rasvjetnoga tijela itd., na internet kako bi se mogao nadzirati rad toga uređaja, omogućiti njegovo povezivanje s drugim uređajima, što bi omogućilo pružanje naprednih usluga. Doslovan prijevod naziva Internet of thing...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva