Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

web site > mrežne stranice, mrežno mjesto

Engleski naziv web site sastoji se od riječi web, koja znači ʻmrežaʼ, i site, koja znači ʻmjesto, lokalitet, nalazište, predio, zemljišteʼ. U računalnome nazivlju sveza web site označuje više međusobno povezanih mrežnih stranica koje su vlasništvo jedne tvrtke, udruge, pojedinca itd. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođenoga engleskog naziva web s...

Pročitaj više

web, WWW > (svjetska) mreža, mrežni

Imenica web u engleskome znači ʻmreža, tkanje, paučinaʼ. U računalnome se nazivlju upotrebljava kao skraćeni naziv za Word Wide Web ili WWW. Tada web označuje multimedijski uslužni mrežni program koji se temelji na hipertekstu u kojemu se odabirom ključnih riječi s pomoću poveznica prelazi na druge tekstove. Web je samo jedna od usluga interneta. U hrvatskome stand...

Pročitaj više

open source programi > programi otvorenoga koda

Engleski izraz open source sastoji se od pridjeva open, koji znači ʻotvorenʼ i imenice source, koja znači ʻizvorʼ.Izraz open source najčešće se nalazi uz imenicu program ili programska podrška (software), ali se nalazi i uz druge imenice (rješenje, platforma, projekt, protokol). Open source programi programi su čiji je izvorni kod javno dostupan za uporabu te se mo...

Pročitaj više

sharing ekonomija > ekonomija dijeljenja, ekonomija suradnje

Engleski naziv sharing economy sastoji se od glagolske imenice sharing, koja je tvorena od glagola to share, koji znači ʻdijelitiʼ. Sharing ekonomija ekonomija je koja se temelji na dijeljenju, tj. razmjeni usluga i proizvoda. U toj razmjeni svatko može sudjelovati putem društvenih mreža na kojima se može nuditi smještaj, prijevoz, različite kućanske potrepštine itd....

Pročitaj više

gig ekonomija > ekonomija honorarnih poslova

Engleski naziv gig economy sastoji se od žargonizma gig, kojim se prvotno označavao glazbeni angažman (gaža) i imenice economy ʻekonomijaʼ. Naziv je stvoren početkom 2009. na vrhuncu ekonomske krize kad je nezaposlenost bila visoka. U hrvatskome se pojavljuje naziv gig ekonomija ili gig-ekonomija. Takva se ekonomija temelji se na tome da tvrtke za obavljanje nekih poslov...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva