Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

people oriented > usmjeren zaposlenicima/potrošačima/korisnicima

Izrazom preople oriented u engleskome se jeziku označuje da je je tko ili što usmjereno komunikaciji s ljudima ili njihovoj dobrobiti. Taj se izraz sve češće upotrebljava i u hrvatskome poslovnom jeziku te je, primjerice, people oriented tvrtka tvrtka usmjerena dobrobiti svojih zaposlenika ili tvrtka usmjerena kupcima, potrošačima ili korisnicima. Stoga je u hrvatskome s...

Pročitaj više

keynoter > pozvani predavač

Izrazom keynoter u engleskome se jeziku označuje predavač ili izlagač koji, često u okviru kakve konferencije ili stručnoga skupa, drži pozvano predavanje, odnosno predavanje na poziv organizatora. S obzirom na to da je izraz pozvani predavač u hrvatskome dobro potvrđen, ne treba umjesto njega upotrebljavati engleski izraz keynoter....

Pročitaj više

keynote spreaker > pozvani predavač

Izrazom keynote speaker u engleskome se jeziku označuje predavač ili izlagač koji, često u okviru kakve konferencije ili stručnoga skupa, drži pozvano predavanje, odnosno predavanje na poziv organizatora.S obzirom na to da je izraz pozvani predavač u hrvatskome dobro potvrđen, ne treba umjesto njega upotrebljavati engleski izraz keynote speaker....

Pročitaj više

keynote predavanje > pozvano predavanje

Riječju keynote u engleskome se jeziku označuje predavanje ili izlaganje, često u okviru kakve konferencije ili stručnoga skupa, koje predavač održava na poziv organizatora. U hrvatskome se jeziku često engleska riječ keynote upotrebljava umjesto hrvatskoga izraza pozvano predavanje. S obzirom na to da je taj izraz u hrvatskome dobro potvrđen, ne treba umjesto njega u...

Pročitaj više

buzzword > pomodna riječ

U engleskome se jeziku riječju buzzword označuje riječ ili izraz koji se razmjerno naglo pojavljuje u pojedinome stručnom području ili u općemu jeziku i koji naglo ulazi u opću uporabu, najčešće posredstvom medija, te čija se uporabna čestoća u pravilu jednako naglo smanjuje promjenom kakve izvanjezične činjenice. Najčešće je riječ o riječima koje ne označu...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva