Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

by-pass > premosnica

U engleskome jeziku glagol to by-pass znači 'zaobići, izbjeći', a imenica by-pass 'spojna cesta, krak koji izbjegava naselje'. U medicinskome nazivlju imenica by-pass znači '1. kirurški zahvat kojim se premošćuje bolesni ili oštećeni dio organa i omogućuje protok krvi, likvora ili gastrointestinalnoga sadržaja, 2. ugrađeni dio kojim se premošćuje bolesni ili ošte...

Pročitaj više

file > datoteka

U engleskome jeziku riječ file znači 'kartoteka, evidencija, dokumentacija, arhiva, snop spisa, dosje'. U računalnome nazivlju file označuje organizirani skup podataka koji se ponašaju kao cjelina, skup međusobno povezanih zapisa u memoriji računala. U tome je značenju riječ preuzeta i u hrvatski jezik te je u hrvatskome zabilježen naziv file, fajl ili fajla. Taj se n...

Pročitaj više

prepaid kartica/bon > pretplatnička kartica/bon

U engleskome se jeziku nazivom prepaid card označuje platna kartica na koju se unaprijed stavlja iznos koji se namjerava potrošiti ili prepustiti komu drugom te se tako omogućuje sigurnija mrežna kupovina ili nadzor nad čijim troškovima (npr. djece) ili kartica koja omogućuje ostvarivanje unaprijed plaćenih usluga (npr. vožnje tramvajem). U hrvatskome se jeziku u istom...

Pročitaj više

finger food > hrana s nogu, zalogajčići

Nazivom finger food u engleskome se jeziku označuje hrana koja se jede rukama, s nogu i u jednome zalogaju. I u hrvatskome se jeziku u istome značenju upotrebljava taj engleski naziv, a uz njega upotrebljavaju se i hrvatski nazivi hrana s nogu i zalogajčići. Te je nazive u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nego engleski naziv finger food....

Pročitaj više

feasibility studija > studija izvedivosti

U engleskome se poslovnom jeziku nazivom feasibility study označuje dokument u kojemu se analizira isplativost i izvedivost ulagačkoga projekta. I u hrvatskome se jeziku u tome značenju upotrebljava taj engleski naziv te (češće) naziv feasibility studija. Uz taj se naziv upotrebljavaju i nazivi u kojima su obje riječi hrvatske: studija izvodivosti, studija izvodljivosti...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva