Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

printati > ispisati

Prema engleskome glagolu to print, koji znači 'tiskati, otisnuti, kopirati, pisati tiskanim slovima' u hrvatskome se jeziku počela upotrebljavati posuđenica printati. Budući da je pisač dobro prihvaćena standardnojezična zamjena za printer, u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati i odgovarajući glagol ispisati....

Pročitaj više

printer > pisač

Engleski naziv printer znači 'izlazni uređaj koji tiska na papir podatke koje dobiva od računala'. U hrvatskome je standardnom jeziku u tome značenju bolje upotrijebiti naziv pisač, koji je dobro prihvaćen i u praksi...

Pročitaj više

footer > podnožje

Engleska riječ footer nekad se upotrebljavala kao razgovorni naziv za nogomet. U posljednje se vrijemečešće upotrebljava u značenju 'prostor na dnu stranice u kojemu se često nalazi broj stranice'. U tome se značenju riječ footer upotrebljavai u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnome jeziku umjesto riječi footer bolje je upotrijebiti domaću riječ podnožje, koj...

Pročitaj više

header > zaglavlje

Engleska riječ header nekad se upotrebljavala u značenjima 'skok na glavu' i 'udarac glavom u nekome sportu'. U posljednje se vrijeme češće upotrebljava u značenjima 'prostor na vrhu stranice koji je obično namijenjen tiskanju logotipa tvrtke' i 'skup podataka na početku nekoga većega skupa podataka, npr. zapis na početku datoteke'. U tim se značenjima riječ header...

Pročitaj više

screenshot > snimka (slika) zaslona

Engleska složenica screenshot sastoji se od imenice screen, koja znači 'zaslon, ekran' i imenice shot, koja znači 'hitac, metak, pokušaj, udarac, kadar, scena itd.' U računalnome se nazivlju složenicom screenshot označuje slika onoga što se vidi na televizijskome, mobitelskome ili računalnome zaslonu. Umjesto engleskoga naziva screenshot u hrvatskome je standardnom jez...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva