Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

space shuttle > svemirska letjelica, svemirski brod

Engleski naziv SpaceShuttle označuje svemirsku letjelicu službeno nazvanu Space Transportation System ili STS (svemirski transportni sustav), koju je svemirska agencija NASA odnosno vlada Sjedinjenih Američkih Država upotrebljavala za svemirske letove s ljudskom posadom između 1981. i 2011. godine. U općemu se jeziku naziv space shuttle često upotrebljava da bi se njime...

Pročitaj više

tender > ponuda (na javnome nadmetanju), poziv za podnošenje ponuda (na javnome nadmetanju)

U engleskome jeziku imenica tender označuje pismenu ponudu za opskrbu nekim dobrom ili za obavljanje nekoga posla po dogovorenoj cijeni te, u ekonomskome i financijskome jeziku, 'pismenu ponudu za kupnju ili prodaju određenih udjela u nekoj tvrtki'. U hrvatskome se jeziku riječ tender upotrebljava da bi se označila ponuda na javnome nadmetanju (licitaciji) koja se podnosi u...

Pročitaj više

newsletter > glasilo, bilten, okružnica

Engleska složenica newsletter ili polusloženica news-letter nekad je označavala okružnicu s novostima koja se prije uvođenja novina razašiljala pretplatnicima jednom tjedno. Danas newsletter najčešće označuje pisani izvještaj o aktivnostima tvrtke ili novostima u određenome razdoblju, koji se obično e-poštom u pravilnim vremenskim razmacima šalje većemu broju ko...

Pročitaj više

USB stick > memorijski štapić

Engleski naziv USB stick sastoji se od pokrate USB, koja je nastala od naziva universal serial bus, a koji označuje opću serijsku sabirnicu, i riječi stick, koja znači 'štapić'. USB stick, USB, flash ili flash stick vanjski je uređaj za pohranu podataka. Umjesto engleskoga naziva USB (stick) ili flash (stick) u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti naziv me...

Pročitaj više

jingle, džingl > najavnica

Prvotno je značenje engleske riječi jingle 'zveckanje zvončićima'. Danas se riječju jingle najčešće označuje kratka pjesmica ili refren koji se upotrebljava u reklamama ili kao najava pojedinih emisija. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleske riječi jingle i anglizma džingl bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ najavnica....

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva