Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

reset > ponovno postaviti, ponovno pokrenuti, prepostaviti

Engleski glagol to reset znači ‘ponovno postaviti, ponovno pokrenuti ili postaviti na drugi način’. Prema engleskome glagolu to reset u hrvatskome se počeo upotrebljavati anglizam resetirati, i to uglavnom u računalnome kontekstu, npr. resetirati bios, resetirati računalo, resetirati ruter. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto anglizma resetirati bolje je upotrijebi...

Pročitaj više

hands-on > praktičan, računalni, uz rad na računalu

U engleskome jeziku pridjevom hands-on označuje se ‘onaj koji je aktivno uključen u obavljanje kojega posla ili donošenje odluka, koji o čemu ima iskustvo iz prve ruke, a nije samo o tome slušao ili čitao’. U hrvatskome jeziku pridjev hands-on počeo se upotrebljavati uz imenice izobrazba, pristup, radionica, seminar. Najčešće se tim pridjevom želi reći da polazn...

Pročitaj više

handsfree > bezručni, bez (uporabe) ruku, uz slobodne ruke

Engleski pridjev handsfree znači ‘bez uporabe ruku, tako da ruke ostanu slobodne’. Taj se pridjev često nalazi uz imenice ili sveze način rada, naprava, priključak, punjač, slušalice, telefon, telefoniranje, uređaj. U hrvatskome standardnom jeziku taj se pridjev, ovisno o kontekstu uporabe, može zamijeniti izrazima bezručni, bez (uporabe) ruku, uz slobodne ruke....

Pročitaj više

real feel > osjet temperature

Engleski naziv realfeel, real feel ili real-feel označuje subjektivan osjet temperature koji se ne podudara uvijek sa stvarnom izmjerenom temperaturom. Taj osjećaj osim o stvarno izmjerenoj temperaturi ovisi o vlažnosti, vjetru, oborinama itd. Umjesto neprilagođenoga engleskoga naziva realfeel, real feel ili real-feel u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti na...

Pročitaj više

server > poslužilac

Engleska riječ server znači ‘računalo koje poslužuje podatcima i programima druga računala’. U hrvatskome se jeziku uz anglizam server upotrebljavaju i tvorenice poslužilac i poslužitelj. Imenicom poslužitelj označuje se i ‘osoba bez obzira na spol koja poslužuje’ i ‘muškarac koji poslužuje’. Prema toj se imenici tvori i imenica poslužiteljica, koja zna...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva