Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

target > cilj, ciljna skupina

U engleskome se jeziku imenica target znači 'oznaka u koju se puca', 'ono ili onaj na kojega je usmjeren napad', 'ono što tko želi učiniti ili postići' te 'osoba ili skupina na koju tko pokušava utjecati, prodati joj što itd.' U hrvatskome se jeziku, osobito u poslovnome kontekstu, engleska riječ target često upotrebljava u posljednja dva značenja. Ovisno o značenj...

Pročitaj više

clickbait > poveznica mamac

Nazivom clickbait u engleskome se jeziku označuje poveznica koja mami da se na nju pritisne mišem (klikne) – u pravilu je riječ o senzacionalističkim naslovima ili dijelovima teksta koji vode do mrežnih materijala upitne vrijednosti. Clickbait je u engleskome i pridjev kojim se označuje materijal do kojega se dolazi s pomoću takvih poveznica ili da što ima svojstva ta...

Pročitaj više

prime time > udarni termin, vrijeme najveće gledanosti/slušanosti

U engleskome se jeziku izrazom prime time označuje vrijeme najveće gledanosti ili slušanosti radijskoga ili televizijskoga programa, udarni termin. To je, ovisno o području, vrijeme koje počinje između 19 i 20 sati, a završava između 22 i 23 sata, odnosno vrijeme za koje se pretpostavlja da program sluša/gleda najveći dio publike. U hrvatskome se to vrijeme također v...

Pročitaj više

gamefication > igrifikacija

U engleskome se jeziku riječju gamefication označuje primjena igara ili elementa nalik onima kakvi se nalaze u igrama u kontekstima nepovezanim s igrom, u pravilu kako bi se povećalo sudjelovanje u čemu. U hrvatskome je jeziku umjesto engleske riječi gamefication bolje upotrebljavati hrvatsku riječ igrifikacija....

Pročitaj više

infotainment > infozabava

Engleska riječ infotainment neologizam je nastao stapanjem riječi information i entertainment. Engleski je rječnici uglavnom povezuje s televizijskim sadržajima, pa se u skladu s definicijama koje se u njima nalaze najčešće odnosi na televizijske programe koji informacije (npr. novosti) donose na zabavan način. Tom se riječju označuje i šire (npr. internetsko) preno...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva