Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

barkodirati > označiti crtičnim kodom

Glagol barkodirati izveden je od engleskoga naziva bar code. Umjesto naziva bar code u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati hrvatski naziv crtični kod te je i glagol barkodirati u njemu bolje zamijeniti izrazom označiti crtičnim kodom....

Pročitaj više

bar code / bar kod / barkod > crtični kod

Nazivom bar code u engleskome se jeziku označuje niz tamnih crta i svijetlih međuprostora koji omogućuju elektroničko očitavanje podatka o proizvodu. Taj se engleski naziv u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku te zapisuje bar code, bar kod, bar-kod, barkod. Umjesto toga anglizma bolje je upotrijebiti hrvatski naziv crtični kod....

Pročitaj više

backup > sigurnosna kopija

U engleskome jeziku backup (ili back-up) znači 'podrška, zamjena, zamjenik, rezerva'. U računalnome nazivlju backup označuje 'kopiju svih ili samo nekih dijelova programa ili datoteka u sustavu koja je pohranjena na mediju za pohranu ili u odvojenome sustavu tako da se podatci mogu vratiti u slučaju gubitka ili oštećenja izvornih podataka'. Stoga je u hrvatskome jeziku u...

Pročitaj više

backstage > (prostorija, soba) iza pozornice

U engleskome jeziku backstage znači 'iza pozornice' ili u prenesenome značenju 'zakulisni'. U hrvatskome se jeziku ta riječ upotrebljava samo u neprilagođenu liku i u doslovnome značenju te označuje prostoriju za glumce i izvođače koja se nalazi iza pozornice. Stoga je hrvatskome jeziku umjesto riječi backstage bolje upotrijebiti koji od ovih hrvatskih izraza: prostori...

Pročitaj više

afterparty > zabava nakon posla/koncerta/događanja/zabave

Engleska riječ afterparty (after-party, after party) novotvorenica je tvorena od sastavnica after 'poslije' i party 'zabava', koja označuje zabavu koja se događa nakon kojega drugog događaja: nakon posla, koncerta, događanja ili druge zabave. Stoga je hrvatskome standardnom jeziku umjesto anglizma afterparty bolje upotrijebiti koji od ovih hrvatskih izraza: zabava nakon p...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva