Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

bar chart > stupčani grafikon

Engleska sveza bar chart označuje vrstu grafikona u kojoj se podatci prikazuju s pomoću stupaca čija duljina odgovara vrijednosti koju predstavljaju. Naziv bar chart sastoji se od engleske imenice bar koja znači 'motka, greda, stupić, stupac' i imenice chart koja znači 'karta'. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati naziv stupčani grafikon....

Pročitaj više

pie chart > kružni grafikon

Engleska sveza pie chart označuje vrstu grafikona u kojoj se podatci prikazuju s pomoćukruga podijeljenoga na kružne isječke od kojih svaki dio prikazuje djelomičnu vrijednost (najčešće postotak). Naziv pie chart sastoji se od engleske imenice pie koja znači 'pita' i imenice chart koja znači 'karta'. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati naziv kružn...

Pročitaj više

sale and lease back > povratni zakup (lizing)

Engleska sveza sale and lease back ili skraćeno leaseback označuje financijsku transakciju u kojoj seneka imovina (najčešće automobil) prodaje te nakon toga uzima u zakup (lizing) kako bi se prijašnji vlasnik njome i dalje mogao koristiti. Umjesto engleskoga naziva sale and lease back, koji doslovno znači 'prodaj i ponovno zakupi', bolje je upotrijebiti hrvatski naziv po...

Pročitaj više

default > zadana/početna vrijednost

Engleska imenica default znači 'pomanjkanje, propust, ogluha, nedolazak na sud, nenamirenje, neplaćanje, insolventnost itd.' U tim se značenjima imenica default ne pojavljuje u hrvatskome jeziku. U računalnome nazivlju imenica default označuje pretpostavljenu, zadanu, početnu vrijednost postavka računalnoga programa ili uređaja. To je ona vrijednost koju što imaprije n...

Pročitaj više

peer review > istorazinska prosudba, recenzija

Engleskim nazivom peer review označuje se postupak procjene autorova znanstvenoga ili stručnoga rada, istraživanja ili projekta koju provode istoredni stručnjaci iz istoga ili srodnoga područja. Taj se naziv sastoji od imenice peer, koja označuje čiji par, tj. onoga koji je komu ravan, te imenice review, koja označuje ocjenu ili recenziju. Taj se naziv sve češće nala...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva