Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

updateati > posuvremeniti

Engleski glagol to update znači ʻobnoviti/obnavljati, modernizirati, posuvremeniti/posuvremenjivatiʼ. Taj se glagol u hrvatski preuzima kao updatati, updejtati, apdejtati i upotrebljava se najčešće u svezi updatati podatke. U toj je svezi umjesto angizma updatati ili tuđice ažurirati bolje upotrijebiti domaći glagol posuvremeniti/posuvremenjivati (posuvremeniti podatke...

Pročitaj više

workshop > radionica

Engleska imenica workshop označuje ʻprostoriju u kojoj se što izrađuje ili popravlja, obavlja neki obrtʼ. Metaforičkim pomakom značenja počinje dobivati i novo značenje ʻkraća interaktivna izobrazba izvan redovitoga obrazovnog procesaʼ. Do istoga je metaforičkoga pomaka došlo i u hrvatskome te je u hrvatskome standardnom jeziku u značenju kraće izobrazbe umjesto...

Pročitaj više

user friendly > prilagođen korisnicima

Engleska sveza user friendly sastoji se od imenice user, koja znači ʻkorisnikʼ, i pridjeva friendly, koji znači 'prijateljski, skon, blagonaklon, dobrohotan, srdačan'. Ako za neki program kažemo da je user friendly, to znači da je prilagođen korisnicima, odnosno jednostavan za korištenje. Zato je u hrvatskome standardnom jeziku bolje umjesto engleske sveze user friendl...

Pročitaj više

online trgovina > mrežna trgovina

Engleski pridjev online ili on-line znači ʻizravno povezanʼ. U svezi s različitim imenicama poprima različite nijanse značenja. On označuje spremnost vanjskoga uređaja (npr. pisača) da primi i izvede naredbe koje mu računalo šalje, međutim, u svezi online trgovina pridjev on line znači da je riječ o trgovini s pomoću interneta odnosno mreže. Stoga je u hrvatskom...

Pročitaj više

upload > učitati/postaviti (na internet)

Glagol to upload u engleskome je novotvorenica tvorena analogijom prema glagolu to download. Znači ʻprenijeti/prenositi dokumente/datoteku na osobnoga računala na internetʼ. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao uploadati ili rjeđe uploadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica uploadanje/uploadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva