Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

face painting > oslikavanje lica

Izrazom face painting u engleskome se jeziku označuje bojenje lica pri kojemu se na licu crtaju različiti motivi. U tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome. U hrvatskome se uz taj izraz upotrebljava i izraz oslikavanje lica; koji je u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati....

Pročitaj više

turnaround > (poslovni) zaokret

Izraz turnaround u engleskome se jeziku upotrebljava u nekoliko značenja, primjerice u značenju 'priprema vozila nakon dolaska za ponovni odlazak' i 'prihvaćanje, obrada i vraćanje čega', a u poslovnome kontekstu označuje promjenu ili potpuni obrat poslovne usmjerenosti, politike ili uloge poslovnoga subjekta. Umjesto engleske riječi turnaround bolje je upotrebljavati hr...

Pročitaj više

clipboard > međuspremnik, privremena memorija

Engleska složenica clipboard sastoji se od glagola to clip, koji znači 'stisnuti, pričvrstiti, prikvačiti', i imenice board, koja znači 'daska, oglasna ploča'. Clipboard u računalnome nazivlju označuje memoriju u kojoj se podatci privremeno čuvaju prije kopiranja na drugo mjesto. U tome se značenju riječ clipboard upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome stan...

Pročitaj više

template > predložak

Engleska riječ template znači nacrt, obrazac, predložak, šablona, uzorak. U hrvatskome jeziku najčešće se upotrebljava u računalnome nazivlju i označuje proračunske tablice i aplikacije baze podataka u kojima se pokazuju prazna polja ili prazan dokument u aplikaciji za obradu teksta. U tome je značenju umjesto neprilagođene engleske riječi template u hrvatskome sta...

Pročitaj više

sesija > sjednica, zasjedanje; sat, predavanja; razdoblje razmjene podataka; sekcija; neformalna izvedba

Engleska riječ session u engleskim rječnicima ima desetak značenja. Riječ je o latinizmu koji se u hrvatskome širi pod utjecajem engleskoga jezika. U englesko-hrvatskim rječnicima navedene su ove istovrijednice: sjednica, zasjedanje, rok sudovanja, semestar, snimanje u studiju; misija, razdoblje razmjene podataka, sesija, sjednica, školska godina. U hrvatskome se najče...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva