Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

download > preuzeti

Glagol to download u engleskome znači 'preuzeti/preuzimati dokument/datoteku s interneta na osobno računalo'. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao downloadati ili rjeđe downloadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica downloadanje/downloadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati glagole preuzeti i preuzimati te glagolsku imenicu preuzi...

Pročitaj više

hard disk > tvrdi disk

Engleski naziv hard disk sastoji se od pridjeva hard koji znači 'tvrd' i imenice disk. Hard disk znači 'sredstvo za pohranu i prijenos podataka koje se sastoji od jednoga ili više diskova u zatvorenome kućištu'. U tome se značenju često preuzima i u hrvatski jezik. U hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se uporaba naziva tvrdi disk....

Pročitaj više

chatroom > brbljaonica

U engleskome jeziku chatroom (ili chat room) je novotvorenica koja se sastoji od sastavnice chat koja znači 'brbljati, ugodno razgovarati; brbljanje, ugodan razgovor' i sastavnice room koja znači 'soba'. Označuje virtualno internetsko mjesto na kojemu korisnici mogu neformalno razgovarati razmjenjujući poruke. U standardnome jeziku umjesto imenice chatroom bolje je upotrebl...

Pročitaj više

chat > brbljanje

U engleskome jeziku glagol to chat znači 'brbljati, ugodno razgovarati', a imenica chat 'brbljanje, ugodno razgovaranje'. Pojavom interneta te su riječi dobile i nova značenja: imenica chat znači 'neformalan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s pomoću interneta', a glagol to chat 'neformalno razgovarati (brbljati) s pomoću interneta'. Budući da se t...

Pročitaj više

hardware > strojna/računalna oprema

U engleskome jeziku riječ hardware znači 'željezna roba, prodavaonica željezne robe, tehnička oprema, vojna oprema, oružje'. Sastoji se od elementa hard (tvrd) i ware (roba). Pojavom računala dobila i je i značenje 'svi materijalni dijelovi računala i pratećih uređaja, tj. kućište, čipovi, elektronički sklopovi, kabeli, međuskopovi, tipkovnica, monitor itd.' U t...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva