Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

data center > podatkovni centar

Izrazom data center u engleskome se jeziku označuje objekt ili prostorije u kojima su smješteni računalni sustavi i njihove sastavnice, npr. telekomunikacije i sustavi za pohranu podataka. Taj se engleski izraz u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva data center bolje je upotrebljavati hrvatski naziv podatkovni cen...

Pročitaj više

database marketing > marketing utemeljen na bazama podataka

Nazivom database marketing u engleskome se jeziku označuje vrsta marketinga koja se temelji na bazama podataka kupaca ili mogućih kupaca. Takve baze podataka omogućuju provođenje analiza i izrada modela kupčeva ponašanja na temelju kojih se svakomu kupcu ili mogućemu kupcu prilagođuje komunikacija pri provođenju marketinškoga predstavljanja proizvoda ili usluge. U tom...

Pročitaj više

microteaching > mikropoučavanje

Nazivom microteaching u engleskome se jeziku označava poučavanje učitelja utemeljeno na posebnoj tehnici ovladavanja učiteljskim kompetencijama i njihova usavršavanja. Ta se tehnika sastoji u tome da se kratki odsječci uvježbavanja pojedinih nastavnih umijeća snimaju te analiziraju u malim skupinama kako bi svaki učitelj dobio povratnu informaciju o svojoj uspješnosti...

Pročitaj više

cover story > vijest s naslovnice

U engleskome se jeziku izrazom cover story označuje novinski članak koji se zbog važne ili zanimljive vijesti oglašava na naslovnoj stranici novina. U hrvatskome jeziku, osobito u novinarskome žargonu, također se upotrebljava taj engleski izraz. Umjesto njega bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti izraz vijest s naslovnice....

Pročitaj više

microlearning > mikroučenje

Nazivom microlearning u engleskome se jeziku označuje učenje koje se temelji na usvajanju malih odsječaka znanja u kratkim aktivnostima učenja. Naziv se najčešće upotrebljava u kontekstu e-učenja. S obzirom na to da je u hrvatskim radovima koji se bave metodikom već potvrđen naziv mikroučenje, bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti taj naziv umjesto e...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva