Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

early bird > rana kupnja/uplata

Engleska sveza early bird sastoji se od pridjeva early, koji znači 'rani' i imenice bird, koja znači 'ptica'. U hrvatskome se early bird sve češće nalazi u svezama early bird rezervacija/ulaznica/prijava/kotizacija/popust/cijene/paket. Sveza je nastala kraćenjem poslovice The early bird catches the worm., koja doslovno znači 'Rana ptica ulovi crva.', a na hrvatski bi se ...

Pročitaj više

last minute > kasna prijava/rezervacija/uplata; prijava/rezervacija/uplata u posljednji tren/trenutak

Engleska sveza last minute sastoji se od pridjeva last, koji znači 'posljednji' i imenice minute, koja znači 'minuta'. U hrvatskome se last minute sve češće nalazi u svezama last minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da se uplatom u posljednji trenutak dobiva povoljnija cijena za neprodan...

Pročitaj više

first minute > rana prijava/rezervacija/uplata

Engleska sveza first minute sastoji se od rednoga broja first, koji znači 'prvi' i imenice minute, koja znači 'minuta'. U hrvatskome se first minute često nalazi u svezama first minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da onaj tko rano uplati ili rezervira nešto dobiva povoljniju cijenu. Dakl...

Pročitaj više

display/displej > zaslon

Engleska imenica display u općemu jeziku znači 'razvijanje, izlaganje, izložene stvari, izložba, sjaj, parada, pokazivanje'. U računalnome nazivlju display znači 'ravna elektronička ploha računala na kojoj se prikazuju slike ili tekst'.U tome se značenju taj naziv preuzima i u hrvatski u izvornome ili u pravopisno prilagođenome liku (displej). U hrvatskome je standard...

Pročitaj više

download > preuzeti

Glagol to download u engleskome znači 'preuzeti/preuzimati dokument/datoteku s interneta na osobno računalo'. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao downloadati ili rjeđe downloadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica downloadanje/downloadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati glagole preuzeti i preuzimati te glagolsku imenicu preuzi...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva