Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

boldati/boldirati > podebljati (slova, tekst), otisnuti masno

U engleskome jeziku pridjev bold između ostaloga znači i 'istaknut' te 'podebljan' i odnosi se na slova ili tekst, a imenica bold označuje tekst istaknut podebljanim slovima. I u hrvatskome se upotreblja pridjev bold (bold tisak) i, češće, imenica bold (otisnuti u boldu). Prema njima nastao je i glagol boldati/boldirati, koji, kao i pridjev te imenica bold, pripada žargo...

Pročitaj više

cropati/kropati > izrezivati, izrezati

U engleskome jeziku glagol to crop znači 'ukloniti gornji ili vanjski dio', 'odrezati tako da bude kratko', 'izrezati iz veće cjeline'. U posljednjemu se značenju u engleskome upotrebljava i kad se odnosi na fotografiju, a u tome se značenju te isključivo povezano s fotografijom glagol cropati/kropati, nastao prema engleskome to crop, upotrebljava u hrvatskome jeziku te oz...

Pročitaj više

rolling forecast > aktivno prognoziranje

Naziv rolling forecast sastoji se od glagolske imenice rolling, koja znači 'koturanje, kotrljanje' i imenice forecast, koja znači 'prognoziranje'. Naziv rolling forecast označuje proces predviđanja budućih događaja tijekom određenoga vremena, npr. 12 mjeseci. Nakon što je prošao prvi mjesec, on se izostavlja iz prognoze, ali se zato dodaje sljedeći mjesec, tako da pro...

Pročitaj više

hash > (identifikacijska) oznaka

U tehnologiji (povezanih) blokova (blockchain) hash je oznaka kojom se označuju i povezuju blokovi. Engleska riječ hash znači 'sjeckanje, raspršenje, beznačajni podatci'. Danas ona i u engleskome dobiva nova značenja i nalazi se kao sastavni element u nekim složenicama geohash, hashtag i dvorječnim nazivima hash function, hash table, hash chain, password hash. Kod tehno...

Pročitaj više

blockchain > tehnologija (povezanih) blokova

Engleska riječ blockchain novotvorenica je koja se sastoji od imenice block, koja znači 'blok', i imenice chain, koja znači 'lanac'. Naziv se pojavio 2008. godine i označuje tehnologiju utemeljenu na međusobno povezanim blokovima podataka od kojih svaki blok ima vremenski žig, podatke o transakciji i svoju identifikacijsku oznaku (hash) te identifikacijsku oznaku bloka na...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva