Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

gift shop > trgovina/prodavaonica poklona

Engleska sveza gift shop sastoji se od imenice gift, koja znači 'poklon', i imenice shop, koja znači 'trgovina ili prodavaonica'. Gift shop specijalizirana je prodavaonica u kojoj se može pronaći odgovarajući poklon za svakoga i za svaku priliku. Takve se prodavaonice i u Hrvatskoj najčešće nazivaju gift shopovima (ili evenutalno poklon-galerijama). U hrvatskome standar...

Pročitaj više

like > sviđa mi se; oznaka sviđanja

Engleski glagol to like znači 'voljeti, sviđati se, biti sklon čemu, biti zadovoljan čim'. Imenica like znači 'sklonost, volja za čim'. Pojavom društvenih mreža značenje se engleskoga glagola i imenice proširilo. Glagol to like znači pokazati da je nešto dobro na društvenim mrežama pritiskom na simbol ili riječ like. To se novo značenje proširilo i u druge jezi...

Pročitaj više

pop-up > skočni

Engleski glagol to pop up znači 'iskočiti, pojaviti se'. U hrvatskome se jeziku pop-up pojavljuje u pridjevnoj funkciji u svezama pop-up reklama, pop-up blokator/bloker, pop-up izbornik, pop-up prozor/prozorčić. U hrvatskome standardnom jeziku u svim navedenim svezama pop-up je bolje zamijeniti pridjevom skočni....

Pročitaj više

OK > u redu, može, dogovoreno

OK je izraz koji je iz engleskoga ušao u mnoge svjetske jezike, pa tako i u hrvatski. Piše se na različite načine OK, okay, ok ili O.K. Može imati pridjevnu i priložnu funkciju. Taj izraz pripada žargonu i razgovornomu stilu, ali iz žargona često ulazi i u publicistički stil i u opći standardni jezik. Ima različitih teorija o postanku engleske pokrate OK. Povezuje s...

Pročitaj više

horror, horor, hororac > film strave

U engleskome jeziku imenica horror označuje grozu, užas, stravu. U hrvatskome jeziku ta se imenica, najčešće pravopisno prilagođena, pojavljuje u pridjevnoj funkciji uz imenicu film, samostalno ili se od nje tvori tvorenica hororac. Horor-film (horor, hororac) film je kojemu je temeljna značajka da izaziva snažan osjećaj straha. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto ...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva