Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

burn-out > izgaranje (na poslu)

Imenica burn-out u engleskome jeziku znači 'iscrpljivanje, izgaranje, istrošenost, gubitak energije'. U posljednje se vrijeme sve češće upotrebljava u značenju 'postupni gubitak energije, ali i idealizma i osjećaja smislenosti vlastitoga rada koji zaposlenici doživljavaju kao rezultat premorenosti, nezadovoljstva i stresa na poslu'. U tome se značenju upotrebljava i u ...

Pročitaj više

web check-in > mrežna prijava

Izraz web check-in u engleskome se jeziku upotrebljava da bi se označio postupak mrežne prijave putnika za let i dobivanja ukrcajne propusnice. Putnici se sami, najčešće 48 sati prije leta, mogu s pomoću računala ili mobitela prijaviti na mrežnoj stranici zrakoplovne tvrtke te dobiti i sami ispisati svoju ukrcajnu propusnicu. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto nazi...

Pročitaj više

check-out > odjava

Glagolska imenica check-out u engleskome jeziku znači 'odjava'. U hrvatskome se upotrebljava u značenju 'odjava gosta iz hotela, motela ili hostela'. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto check-out bolje je upotrijebiti hrvatski naziv odjava....

Pročitaj više

check-in > prijava

Glagolska imenica check-in u engleskome jeziku znači 'prijava'. U hrvatskome se upotrebljava u dva značenja: 1. prijava gosta u hotel, motel ili hostel i 2. prijava putnika za let. U hrvatskome standardnom jeziku u oba je značenja umjesto check-in bolje upotrijebiti hrvatski naziv prijava....

Pročitaj više

boarding pass > ukrcajna propusnica

Izraz boarding pass sastoji se od engleske glagolske imenice boarding, koja znači 'ukrcavanje', i engleske imenice pass, koja označuje propusnicu. Izrazom boarding pass označuje se dokument koji putnik dobiva pri prijavi za let, s pomoću kojega može ući u područje ograničena pristupa i ukrcati se u zrakoplov te koji sadržava podatke o letu i broju sjedala u zrakoplovu....

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva