Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

screencast > videoprikaz zaslona

U engleskome se jeziku nazivom screencast označuje videozapis u kojemu su snimljene radnje na zaslonu računala, koje obično objašnjava prateći glas. Najčešće se upotrebljava zademonstraciju uporabe operativnih sustava, programskih aplikacija i mogućnosti mrežnih stranica. Taj se naziv u istome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku, a u hrvatskome standardnom je...

Pročitaj više

webcast > (internetski) medijski videosadržaj

U engleskome jeziku nazivom webcast označuje se medijski videosadržaj koji se distribuira putem interneta uživo ili na zahtjev, a nazivom webcasting njegovo emitiranje. U hrvatskome se jeziku naziv webcast upotrebljava u istome značenju, a umjesto toga engleskoga naziva u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti hrvatski naziv internetski medijski videosadržaj....

Pročitaj više

tutorial > praktični vodič

U engleskome jeziku naziv tutorial označuje knjižicu, list papira, knjigu, film ili računalni program kojidaju praktične informacije o čemu kako bi se olakšalo ovladavnje novim znanjima i vještinama te njihovo usvajanje. U istome se značenju riječ tutorial upotrebljava u hrvatskome jeziku, veoma često u računalnome žargonu, u kojemu taj naziv označuje upute za rad ...

Pročitaj više

wireless > bežični

U engleskome jeziku pridjev wireless znači 'bez žica, bežični', a najčešće se upotrebljava u informatičkome i telekomunikacijskome području kako bi označio prijenos podataka bez uporabe žica, to jest s pomoću radiovalova. I u hrvatskome se jeziku taj pridjev upotrebljava u istome značenju, a u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti hrvatski pridjev be...

Pročitaj više

press release > medijska objava

U engleskome se jeziku nazivom press release označuje objava za medije koja se šalje urednicima i novinarima tiskanih ili mrežnih novina ili časopisa, radijskim stanicama ili televizijskim postajama. U pravilu je šalju tvrtke ili institucije, njihovi odjeli ili osobe zadužene za odnose s javnošću. U hrvatskome se jeziku, osobito u medijskome žargonu i u žargonu odnosa...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva