Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

browser > preglednik

Engleski naziv browser tvoren je od glagola to browse, koji znači 'pregledavati, pretraživati, listati'. U računalnome nazivlju nazivom se browser označuje program s pomoću kojega korisnik može tražiti neki podatak ili pregledavati podatke te programski alat za pretraživanje i pregledavanje dokumenata. U hrvatskome se jeziku za engleski naziv browser upotrebljavaju nazi...

Pročitaj više

benchmarking > usporedba s osnovnim pokazateljem

Glagolska imenica benchmarking izvedena je od glagola to benchmark. Označuje proces mjerenja i uspoređivanja s osnovnim pokazateljem ili mjerilom usporedbe (engleski benchmark). U poslovnome se jeziku tim nazivom označuje postupak uspoređivanja operacija, proizvoda i usluga koje tvrtke s najboljima, tj. s tvrtkama koje zaslužuju da budu mjerilo usporedbe, a uspješnoj uspo...

Pročitaj više

benchmark > osnovni pokazatelj, mjerilo usporedbe

Engleska složenica benchmark sastoji se od sastavnice bench, koja znači 'klupa', i mark, koja znači 'oznaka', a izvorno je označivala znak koji se postavljao pri mjerenju zemljišta. Ta se riječ sve češće počela upotrebljavati u prenesenome značenju 'polazište, mjerilo za usporedbu, kriterij usporedbe i vrednovanja'. U tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome je...

Pročitaj više

cyberbullying > vršnjačko kiberzlostavljanje

Nazivom cyberbullying u engleskome se jeziku označuje vršnjačko zlostavljanje među djecom i tinejdžerima s pomoću informatičkih i/ili telekomunikacijskih sredstava, odnosno pojava da je dijete ili tinejdžer izloženo napadu drugoga djeteta, tinejdžera ili skupine djece ili tinejdžera putem interneta ili mobilnoga telefona. U hrvatskome se jeziku za takvu vrstu zlostav...

Pročitaj više

master plan / masterplan > glavni plan

Nazivom master plan (rjeđe masterplan) u engleskome se jeziku označuje sveobuhvatni plan nastao na temelju najširega uvida u što i koji za što daje opće smjernice. U tome se značenju taj naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku, pa se i u medijima i u službenim dokumentima spominje, primjerice, masterplan za razvoj prometne infrastrukture, master plan (razvoja) turizma ...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva