Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

co-production, koprodukcija > suproizvodnja

Engleski naziv co-production tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice production, koja znači 'proizvodnja'. Naziv co-production označuje postupak proizvodnje u kojoj sudjeluje više zainteresiranih strana kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva co-production i neprilagođenoga anglizma koprodu...

Pročitaj više

co-design, kodizajn > suoblikovanje

Engleski naziv co-design tvoren je od prefiksa co-, koji znači 'su-', te od imenice design, koja znači 'dizajn, oblikovanje'. Naziv co-design označuje postupak planiranja izrade čega i oblikovanju čega u kojemu sudjeluju svi sudionici u procesu, tj. i dizajneri, i dobavljači, ali i potrošači, jer se na taj način može bolje razumjeti problem i pronaći najbolje rješen...

Pročitaj više

provider > pružatelj (usluga)

Temeljno je značenje engleske riječi provider 'dobavljač, hranitelj obitelji'. Danas se ta riječ i u hrvatskome upotrebljava u značenju 'fizička ili pravna osoba koja pruža određenu uslugu'. U hrvatskome se jeziku pojavljuje u svezama hosting provider, internetski provider, kabelski provider, mobilni provider, satelitski provider, telekomunikacijski provider. U hrvatsko...

Pročitaj više

off(-)line > izvanmrežni

Temeljno je značenje engleskoga pridjeva offline (katkad se piše i off-line) 'samostalan, nepovezan s nekim uređajem'. Taj se naziv u hrvatskome često upotrebljava samostalno: Može se pregledavati offline., ali i kao prva sastavnica višerječnoga naziva ili kolokacije, npr. offline aktivnost, offline aplikacija, offline oglašavanje, offline pohrana, offline pregledavanje...

Pročitaj više

on(-)line > mrežni, internetski

Temeljno je značenje engleskoga pridjeva online (katkad se piše i on-line) 'izravno povezan, priključen, pod neposrednim nadzorom kojega uređaja'. Taj se naziv sve češće i u hrvatskome jeziku upotrebljava kao prva sastavnica višerječnih naziva: online analitička obrada, online izdanje, online igre, online kasino, online prijava, online trgovina, online usluge, online ...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva